Молим ви, да попълните коректно подадената форма,
която ще направи поръчката възможна за изпълнение от офиса на Yang Water.

Полетата с "*" са задължителни!

Две пълни имена по лична карта *

Адрес по лична карта / за целите на оформяне на документ за извършено плащане! *

Изберете куриер *

Офис на куриера *

Актуален телефон за връзка 1 *

Актуален телефон за връзка 2

Актуален имейл, който проверявате редовно *

Данни за фактура *

(Данни за фактура на юридическо лице с посочени: име на фирма, ЕИК, адрес по регистрация, МОЛ или на физическо лице с посочени: две имена и ЕГН.)

Допълнителни разяснения към Екипа на Yang Water