Филтър модел машина на Yang Water 007

Филтър за машина - 007

145 лв.
Филтър за машина за вода на Yang Water 007

 Машината идва ли с филтри?

Машините за вода на Yang Water пристигат при вас с един комплект филтри .

За подмяна на филтрите откъде купувам филтри?

От офиса на Yang Water със заявка на адрес: hello@yangwater.net

 Колко струва комплект филтри?

Стойността на комплект филтри е 145.00 лв. с ДДС. Те се поддържат като налични на склад в офиса на Yang Water.

 

Филтри за Машините за вода на Yang Water

Колко често се сменят филтрите?

Въпрос, който изисква особено внимание. Подмяната на филтрите зависи от т.нар. „сурова вода“ – или „изходна вода“ – т.е. водата, която машината преработва. Има райони, в които водата е чиста и подмяната на комплекта филтри може да се случи едва на 8ия месец. Има обаче и райони, в които изходната/суровата вода е много мръсна, и подмяната на филтрите може да е под 5 месеца. Също така, подмяната на филтрите зависи и от честотата на използване на машината. Има големи домакинства, които ежедневно употребяват вода за миене, дезинфекциране, готвене, пиене и др. Машините индикират за нуждата от подмяна на филтрите.

Машината идва ли с филтри?

Машините за вода на Yang Water пристигат при вас с един комплект филтри към машината.

За подмяна на филтрите откъде купувам филтри?

От офиса на Yang Water със заявка на адрес: hello@yangwater.net

 Колко струва комплект филтри?

И за трите модела машини стойността на комплект филтри е 145.00 лв. с ДДС. Те се поддържат като налични на склад в офиса на Yang Water.